Utvikling og utleie av næringseiendommer

Håkull Eiendom

Ta kontakt

Eiendommer i Rogaland, Kristiansand og Nørresundby i Danmark.

Håkull Eiendom har som hovedoppgave å stå for utvikling og utleie av nye og eksistende næringseiendommer eid av Håkull Gruppen. Som familieeid morselskap i Håkull Gruppen kontrollerer Håkull Eiendom også gruppens finansielle oppgaver og er eierselskap for en rekke selskap.

14

eiendommer som driftes

43

leietakere

3

tomter under utvikling

55000

m² næringsareal