Development and rental of commercial properties.

Håkull Property

Our propertiesContact us

Eiendommer i Rogaland, Kristiansand og Oslo samt Nørresundby i Danmark.

Håkull Eiendom har som hovedoppgave å stå for utvikling og utleie av nye og eksistende næringseiendommer eid av Håkull Gruppen. Som familieeid morselskap i Håkull Gruppen kontrollerer Håkull Eiendom også gruppens finansielle oppgaver og er eierselskap for en rekke selskap.

10

eiendommer som driftes

30

leietakere

3

tomter under utvikling

30000

m² næringsareal